החל מ
€ 6.00 EUR
שנתי
Linux-Initial-RO
@disk_space@ 1000 MB,
@traffic@ 15 GB,
@mysql_db@ 0,
@additional_domains@ 0,
@parked_domains@ 0,
@email_accounts@ 2,
@location@ Romania
@free_softaculous@,
החל מ
€ 12.00 EUR
שנתי
Linux-Start-RO
@disk_space@ 2000 MB,
@traffic@ 30 GB,
@mysql_db@ 1,
@additional_domains@ 0,
@parked_domains@ 0,
@email_accounts@ 5,
@location@ Romania
@free_softaculous@,
החל מ
€ 20.00 EUR
חצי שנתי
Linux-Economic-RO
@disk_space@ 6000 MB,
@traffic@ 60 GB,
@mysql_db@ 5,
@additional_domains@ 1,
@parked_domains@ 4,
@email_accounts@ 50,
@location@ Romania
@free_softaculous@,
החל מ
€ 30.00 EUR
רבעוני
Linux-Premium-RO
@disk_space@ 10000 MB,
@mysql_db@ 8,
@additional_domains@ 3,
@parked_domains@ 10,
@email_accounts@ 100,
@location@ Romania
@traffic_unlimited@,
@free_softaculous@,
החל מ
€ 40.00 EUR
רבעוני
Linux-Business-RO
@mysql_db@ 10,
@additional_domains@ 0,
@parked_domains@ 10,
@location@ Romania
@disk_space_unlimited@,
@traffic_unlimited@,
@email_accounts_unlimited@,
@free_softaculous@,